Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
chwileulotne
2836 17ad 390
i jeszcze babka z zakalcem. 
Reposted fromrol rol viabookinistka bookinistka
chwileulotne
2294 6042 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
chwileulotne
4001 f1ae 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
chwileulotne
Nie jestem w życiu zbyt widowiskowa. Odwracam się i odchodzę. Można mnie zrazić ignorancją, brakiem uwagi, atencji. W niepowodzeniach zamykam się i trudno mnie potem otworzyć, dotrzeć do mnie. Bywa, że wychodzę z domu, gdzieś uciekam, chcę być goniona i przepraszana.
— Magdalena Cielecka
Reposted fromweightless weightless viaazalia azalia
chwileulotne
5389 b898 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
chwileulotne
To, że kogoś potrzebujemy, zaczyna nas niszczyć. 
— Tess Gerritsen
Reposted fromloverdose loverdose viaforallthat forallthat
chwileulotne

Przez te wszystkie lata dowiedziałam się, że czasem odpychamy ludzi tylko dlatego, żeby nas przyciągnęli. Chcemy, żeby do nas przyszli, powiedzieli, że o nas nie zapomnieli. Chcemy, żeby udowodnili nam, jak bardzo im na nas zależy. Chcemy, żeby walcząc o nas, dowiedli swojej miłości.

— Darien Gee, Herbaciarnia Madeline
chwileulotne
To dziwne cierpienie. Umierać z tęsknoty za czymś, czego nigdy nie przeżyjesz.
— Alessandro Baricco
Reposted fromdejno dejno viaforallthat forallthat
chwileulotne
w każdym razie
pierwszy raz w życiu czegoś tak bardzo chciałem
nie mówię o pociągu fizycznym
tylko marzyło mi się poznać Ciebie bardziej
— 12:11 AM
Reposted fromaloneagain aloneagain viawilkstepowy wilkstepowy
chwileulotne
5502 bf75 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
8725 2b1e 390
Reposted fromwyliczanka wyliczanka viairmelin irmelin
6858 0957 390

luxylicious:

instagram: @loremaesen

Reposted fromMadeleinex Madeleinex viairmelin irmelin
chwileulotne
chwileulotne
8800 4926 390
Reposted fromretaliate retaliate viaowieczkowa owieczkowa
chwileulotne
0060 cf84 390
Edward Hopper
chwileulotne

170/2015

Do zakochanej nieszczęśliwie - Wisława Szymborska

Znam ludzi, którym w sercach zgasło, 
lecz mówią: ciepło nam i jasno, 
i bardzo kłamią, gdy się śmieją

Wiem jak ułożyć rysy twarzy 
by smutku nikt nie zauważył.

‪#‎lirycznie‬ ‪#‎2015w365‬ ‪#‎czasnapoezje‬

https://www.facebook.com/2015w365
Reposted fromavooid avooid viacameracantlie cameracantlie
chwileulotne
5079 e29d 390
Jamniki <3
Reposted fromIriss Iriss viapumpkinsoup pumpkinsoup
chwileulotne
Myślę, że ufasz mi choć trochę, skoro dopuszczasz do siebie taką myśl, że mógłbym Cię rozkochać i zostawić ze złamanym sercem, jednakże chyba nie bardzo w to wierzysz. Myślę, że jak się już zakochasz, to na 100%, chociaż łatwo Cię zranić. Boisz się zostać zraniona i chyba trochę ciężko Ci się mówi o swoich uczuciach. Czy chociaż w połowie mam rację?
— Tak, absolutną rację (sprzed dwóch lat)
Reposted fromprzejdzmynaTy przejdzmynaTy viaforallthat forallthat
chwileulotne
Wydaje się, że w mózgu istnieje całkiem szczególny obszar, który można by nazwać poetycką pamięcią i który rejestruje to, co nas urzekło, wzruszyło, co dało piękno naszemu życiu. 
— "Nieznośna lekkość bytu" (Milan Kundera)
Reposted frompiepszoty piepszoty viajustjustjust justjustjust
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl